Валута
BGN
 • BGN
 • RON
 • TRY
Меню
Профил
Език

Категории

Намери продукти по

Автоматични прекъсвачи

Автоматични прекъсвачи
 

Какво представляват автоматичните прекъсвачи?

 
Автоматичните прекъсвачи (познати още като автоматични предпазители, или разговорно - бушони ) са електромеханични компоненти в електрическата верига, които осъществяват защитата на електропреносната и захранваща линия, както и включените към нея консуматори, от претоварване или къси съединения. Основната му функция е да прекъсне фазовата линия при възникване на проблем, за разлика от обикновения предпазител, който се използва еднократно, автоматичният прекъсвач се възстановява ръчно или автоматично. Абревиатурата MCB, често срещана в електротехниката, е съкращение за английски. миниатюрен прекъсвач - "миниатюрен прекъсвач." Често вместо "миниатюрен" в това съкращение се използва думата "модулен". Автоматичните прекъсвачи се монтират в разпределителни табла на входа на обекта (промишлена/стопанска сграда, жилищна сграда, апартамент и др.), както и в метални и пластмасови кутии в началото на защитаваната линия. В електрическата верига автоматичните прекъсвачи са свързани последователно със защитеното устройство.

Научи повече
Автоматични прекъсвачи1 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.60.1.C25, 1р, 25А, C, 6 kА

При нормално състояние на електрическата мрежа, след включване на автоматичният прекъсвач, през него постоянно протича ток, който не надвишава номиналния. При аварийни ситуации - продължително излагане на токове на претоварване, поява на токове на късо съединение - автоматичните прекъсвачи автоматично ще изключат товара от захранващата мрежа за кратко време, след като е изпълнил своята защитна функция.

За разлика от своите предшественици, предпазители (FP), които изпълняват защитна функция еднократно, автоматичните прекъсвачи са устройства за защитно превключване за многократна употреба. След аварийна ситуация (късо съединение, излагане на значителен ток на претоварване), FP е неподходящ за по-нататъшна работа, т.к. неговият защитен елемент е разтопен в кварцов пясък. След като защитният елемент (биметална плоча, вижте по-долу) се охлади, автоматичните прекъсвачи могат да бъдат пуснати отново в експлоатация. Трябва обаче да се помни, че всеки следващ авариен режим и оперативно превключване под напрежение в нормален режим постепенно намалява експлоатационния му живот. Веднъж на всеки шест месеца се препоръчва да се затягат винтовите клеми на автоматичните прекъсвачи, за да се неутрализира отслабването на механичната компресия на контактната връзка, особено в ситуации, когато към автоматичните прекъсвачи са свързани проводници с алуминиеви проводници.
 
Автоматични прекъсвачи2 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C25, 1 р, 25А, C, 10kА

 Структура на автоматичните прекъсвачи

 
 • Тяло, изработено от незапалим материал;
 • Винтови клеми със защита срещу фалшиво свързване (например автоматичен прекъсвач 6 kA, e.mcb.pro) - за свързване на проводник / кабел;
 • Скоба (резе) - за монтаж на Din-шина;
 • Дръжка за управление - за включване / изключване;
 • Индикатор за състояние - за визуална индикация на състоянието на контактната група;
 • Подвижни и неподвижни контакти - за превключване на електрическата верига;
 • Освобождаващ механизъм - за изключване на автоматичният прекъсвач;
 • Електромагнитна освобождаваща бобина със сърцевина - действа върху изключващия механизъм при късо съединение;
 • Биметална пластина на термично освобождаване - влияе върху механизма на освобождаване при токове на претоварване;
 • Дъгогасителна камера - за гасене на дъгата.
Освен това в корпуса на автоматичните прекъсвачи са разположени искро-гасителни плочи, които предпазват корпуса от изгаряне; самото тяло има отвор за изход на свръхналягане и газообразни продукти от изгаряне на дъгата по време на късо съединение, закрепени с нитове, които увеличават неговата механична якост. Дръжката на автоматичните прекъсвачи е с удобна ергономична форма.
 

Как работят автоматичните прекъсвачи ( предпазители/бушони )?

 
Работата на всички автоматични прекъсвачи е сходна, но детайлите варират значително в зависимост от:
 
 • класа напрежение
 • големината на тока
 • типа предпазител
 
Автоматични прекъсвачи3 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С25.thin, 1р+N, 25А, C, 4,5kА

За да сработи един автоматичен прекъсвач, първо трябва да възникне неизправност. При малките автоматични прекъсвачи за мрежово и ниско напрежение това се случва в рамките на самото устройство, обикновено се използва процесът на нагряване при протичане на електрически ток или магнитни ефекти от електрическият ток. Автоматичните прекъсвачи за големи токове или високо напрежение обикновено са снабдени със защитни релейни пилотни устройства, за да разпознаят състояние на повреда и да работят с механизма за отваряне. Те обикновено изискват отделен източник на енергия, например батерия, въпреки че някои високоволтови прекъсвачи са самостоятелни с токови трансформатори, защитни релета и източник на вътрешно управление.
 

Какъв е срокът на експлоатация на автоматичните прекъсвачи и предпазители?

 
Контактите на автоматичните прекъсвачи трябва да имат възможност да издържат на натоварващия ток без прекомерно загряване и трябва да издържат и на топлината, предизвикана от дъгата, произведена при прекъсване (отваряне) на веригата. Контактите са направени от мед или медни сплави, сребърни сплави и други високопроводими материали. Срокът на експлоатация на контактите е ограничен от ерозията на контактния материал поради износване на контактите и поради износване на механичния елемент. Миниатюрните и формованите автоматични прекъсвачи обикновено се изхвърлят, когато контактите са износени, но автоматичните прекъсвачи на големи мощности и високоволтовите автоматични прекъсвачи имат заменяеми контакти. Съществуват различни методи за справяне с дъгата предизвикана от отваряне на контактите.
 
Автоматични прекъсвачи4 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C6, 2 р, 6А, C, 10kА

Как се избират автоматични прекъсвачи и предпазители?

 
Автоматичните прекъсвачи, освен че се избират спрямо номиналния ток, който ще протича през тях, имат параметър и максимален ток на късо съединение, който те могат безопасно да прекъснат. В случай на късо съединение, когато електрическите контакти се отворят, за да прекъснат огромния ток, който преминава, се образуване дъга между двата полюса на отворените контакти, което би позволило токът да продължи да преминава. Това състояние може да създаде проводящи йонизирани газове и разтопен или изпарен метал, което може да доведе до по-нататъшно продължаване на дъгата или създаване на допълнителни къси съединения, потенциално водещи до експлозия на прекъсвача, оборудването и инсталацията, в което е инсталиран. Типичните автоматични прекъсвачи за домашни табла са предназначени да прекъсват ток при късо съединение от порядъка на 10 kA (10 000 A)
 

Какви са стандартите за автоматичните прекъсвачи и предпазители?

 
Международните стандарти IEC 60898-1 и европейският стандарт EN 60898-1, определят номиналния ток на прекъсвач за монтиране в мрежи с ниско напрежение, като максимален ток, който прекъсвачът е конструиран да издържа непрекъснато (при температура на околната среда 30 ° С). Обикновено предпочитаните стойности за номиналния ток са 1А, 2А, 4А, 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А , и 125 A .Автоматичният прекъсвач се обозначава с номиналния ток в ампери, но изключва символа А на устройството. Вместо това цифрата на ампера се предхожда от буквата B, C, D, или К която показва моментния ток на изключване - т.е. минималната стойност на тока, която предизвиква прекъсване на автоматичният прекъсвач без умишлено забавяне (т.е. за по-малко от 100 ms), изразено спрямо In: за крива B над 3 In, за крива C от 5In до 10In, за крива D от 10In до 20In и тн.
 
Автоматични прекъсвачи5 | Енекст България
Awtomati`ni prekyswaì - Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 63 new, 2р, 63А, C, 6kА new

Видове автоматични прекъсвачи и предпазители:

 
 • Автоматични прекъсвачи, работещи на ниско напрежение
 • Електромагнитни автоматични прекъсвачи
 • Термомагнитни автоматични прекъсвачи
 • Магнитно - хидравлични автоматични прекъсвачи
 • Автоматични прекъсвачи, работещи при средно напрежение
 • Автоматични прекъсвачи работещи при високо напрежение
 
Автоматични прекъсвачи6 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C32, 3р, 32А, C, 4.5 kА

Видове автоматични прекъсвачи и предпазители според броя фази, които прекъсват:

 
 • еднофазни автоматични прекъсвачи
 • еднофазни автоматични прекъсвачи с прекъсване на нулата
 • трифазни автоматични прекъсвачи и др.
 
Автоматични прекъсвачи7 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 63 new, 3р, 63А, K, 6kА new

Автоматични прекъсвачи и предпазители от Енекст

 
Фирма Енекст България ЕООД предлага изключително богато разнообразие от автоматични прекъсвачи и предпазители, бушони, наше производство с качество на високо ниво, като това не пречи да поддържаме невероятно ниски цени.
Автоматични прекъсвачи8 | Енекст България
Автоматични прекъсвачи - Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3N.D32, 3р+N, 32А, D, 10кА


Какво представляват автоматичните прекъсвачи?
Структура на автоматичните прекъсвачи
Как работят автоматичните прекъсвачи (предпазители/бушони)?
Какъв е срокът на експлоатация на автоматичните прекъсвачи и предпазители?
Как се избират автоматични прекъсвачи и предпазители?
Какви са стандартите за автоматичните прекъсвачи и предпазители?
Видове автоматични прекъсвавчи и предпазители:
Видове автоматични прекъсвачи и предпазители според броя фази, които прекъсват
Автоматични прекъсвачи и предпазители от Енекст
 
Филтри
0 продукт(а)
«1»
Страница 1 от 1
«1»