Прекъсвачи със защита от свръхтокове от серия E.STAND

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C10.30, 2р, 10А, C, 30mА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30мА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C25.30, 2р, 25А, C, 30mА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C32.30, 2р, 32А, C, 30mА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България