Прекъсвачи на диференциален ток

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand.2.C32.30, 1P+N, 32А, С, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand.2.C25.30, 1P+N, 25А, С, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand.2.C20.30, 1P+N, 20А, С, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand.2.C16.30, 1P+N, 16А, С, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand.2.C10.30, 1P+N, 10А, С, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand.2.C06.30, 1P+N, 6А, С, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C20.30, 1P+N, 20А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C63.30, 3P+N, 63А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C50.30, 3P+N, 50А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C40.30, 3P+N, 40А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C32.30, 3P+N, 32А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове  e.rcbo.pro.4.C25.30, 3P+N, 25А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C63.30, 1P+N, 63А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C32.30, 1P+N, 32А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C25.30, 1P+N, 25А, С, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C16.30, 1P+N, 16А, С, тип А, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C10.30, 1P+N, 10А, С, тип А, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.B16.30, 1P+N, 16А, B, тип А, 30мА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.B06.30, 1P+N, 6А, B, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.C10.10, 1P+N, 10А,С, тип А, 10mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C32.30, 2р, 32А, C, 30mА с разделени ключове
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C06.30, 2р, 6А, C, 30mА с разделена дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.B10.30, 1P+N, 10А, B, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България