Прекъсвачи на диференциален ток

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C06.30, 2р, 6А, C, 30mА с разделена дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.2.B10.30, 1P+N, 10А, B, тип А, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C10.30, 2р, 10А, С, 30mА -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C16.30, 2р, 16А, С, 30mА -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C20.30, 2р, 20А, С, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C25.30, 2р, 25А, С, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C32.30, 2р, 32А, С, 30mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове 2р, 6А, С, 300mА e.industrial.elcb.2.C06.300 -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C10.300, 2р, 10А, С, 300mА -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C16.300, 2р, 16А, С, 300mА
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C20.300, 2р, 20А, С, 300mА -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C25.300, 2р, 25А, С, 300mА -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C32.300, 2р, 32А, С, 300mА -23 %
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C10.30, 2р, 10А, C, 30mА с разделена дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30mА с разделена дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C25.30, 2р, 25А, C, 30mА с разделена дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C32.30, 2р, 32А, C, 30mА с разделена дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C10.30, 2р, 10А, C, 30mА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30мА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C25.30, 2р, 25А, C, 30mА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C32.30, 2р, 32А, C, 30mА с разделен дръжка
1 брой
Енекст България