Дефектнотокова защита ДТЗ серии E.INDUSTRIAL

Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb.2.16.30, 2р, 16А, 30мА, тип АС
1 брой
Енекст България
Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb.2.25.30, 2р, 25А, 30мА, тип АС
1 брой
Енекст България