Условия за ползване

Условия за ползване

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт!

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които enext.bg предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина enext.bg.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер - връзки, разположени на сървъра на enext.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му, за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог - файловете на сървъра на enext.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта enext.bg (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт enext.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали, в други сайтове, е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

Права и отговорности на страните:

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на enext.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така enext.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. Тoner-kaseta.com има право, по всяко време и без предупреждение, да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като enext.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

Ограничение на отговорността:

enext.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо enext.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

 

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица.

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. enext.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин enext.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

Промяна на цени на стоки

enext.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, enext.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

 

Общи условия

 

enext.bg може да променя тези Условия по всяко време. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

 

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 

Снимкови материали

Снимките в сайта са с илюстративна цел и е възможно да не отговарят напълно на продукта, за който се отнасят.