Политика за връщане

Клиентът има право да предяви рекламация в следните случаи: 

-      Несъответствие с поръчаната стока

-      Констатирани липси

-      Явни дефекти на стоката

-      Скрити дефекти на стоката 

Рекламация при несъответствие с поръчаната стока, констатирани липси или явни дефекти се предявява в деня на получаване на стоката чрез попълване на Протокол в присъствието на куриер, подизпълнител или представител на E.NEXT. В противен случай стоките се считат за приети без забележка.

В случай на своевременна и основателна рекламация, E.NEXT предприема необходимите действия за отстраняването й. Транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от E.NEXT.

Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията.

При подаване на рекламация, Клиентът представя:

-      Касова бележка или фактура

-      Снимков материал

-      Други документи доказващи несъответствието на стоката с договореното.

След приемане на рекламацията като основателна от страна на E.NEXT, Клиентът може да претендира за:

-      Възстановяване на заплатената сума

-      Замяна на стоката с друга

-      Отбив от цената.

Ако в рамките на 30 дни след приемане на рекламацията като основателна, Клиентът не потвърди една от изброените по-горе възможности, E.NEXT запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея.

При отхвърляне на рекламация, E.NEXT уведомява Клиента за становището си на имейл.

На рекламация не подлежи стока, за която Клиента е бил предварително уведомен за несъответствие или дефект.

* Вашето искане за връщане на продукт, ще бъде обработено само след попълване на Формата за връщане на стока и ни я изпратите на : office@enext.bg

Име и фамилия:

И-мейл :

Телефон:

Причина за връщане:

Номер на фактура / стокова разписка *

Номер на поръчка *

Продукти: кат. номер, наименование *

Банкова сметка:

С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга.

Искания за връщане на стока се обработват в работни дни (понеделник - петък) от 9:00 до 17:30 часа, без почивни дни и официални празници.

Контакт за рекламации: office@enext.bg / тел: +359 52 803 647