Силово нисковолтово оборудване

Силово нисковолтово оборудване на официалния сайт E.NEXT. Описание и подробни спецификации на всички продукти.
Допълнителнен контакт страничен e.pro.ukc.au.s.11, 1no+1nc
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.m.22, 2nc+2no
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.m.11, 1nc+1no
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.4.04, 4nc
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.4.13, 1no+3nc
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.4.22, 2no+2nc
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.100.11, 1no+1nc
1 брой
Енекст България
Допълнителен контакт e.industrial.au.2.20, 2no
1 брой
Енекст България
Допълнителнен контакт e.industrial.au.11lr, 1no+1nc
1 брой
Енекст България
Контактор e.pro.ukc.1.12.230.1NO 12A, 230V 1NO
1 брой
Енекст България
Моторна защита e.mp.pro.80, 63-80А
1 брой
Енекст България
Магнитен пускател e.industrial.ukq.32mb.32А, 230V
1 брой
Енекст България
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.60S.20, 3р, 20А
1 брой
Енекст България
Моторна защита e.mp.pro.23, 17-23А
1 брой
Енекст България
Контактор e.industrial.ukc.9.24, 9A, 24V, 1no+1nc
1 брой
Енекст България
Контактор e.industrial.ukc.32.24, 32А, 24V, 3P, 1no+1nc
1 брой
Енекст България
Контактор e.industrial.ukc.12.24, 12А, 24В, no+nc
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов без фиксация e.mb.ea145 червен 1NO+1NC
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов без фиксация e.mb.ea135 зелен 1NO+1NC
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов с фиксация e.mb.eh145 червен 1NO+1NC
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов с фиксация e.mb.eh135 зелен 1NO+1NC
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов без фиксация e.mb.ea42 червен 1NC
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов без фиксация e.mb.ea31 зелен 1NO
1 брой
Енекст България
Бутон пластмасов без фиксация e.mb.ea21 черен 1NO
1 брой
Енекст България