Релета за контрол на напрежение

Принципът на действие на релето за контрол на напрежение (RNK)

Когато стойността на мрежовото напрежение се отклонява нагоре или надолу от зададените гранични стойности, товарът се изключва от електрическата мрежа.

След възстановяване/нормализиране на параметрите на мрежовото напрежение, позицията на контактната група RKN се променя автоматично с предварително зададено или зададено (в зависимост от модела) времезакъснение. Когато RKN работи заедно с контактора, товарът ще се включи автоматично, ако RKN е свързан в комбинация с независимо освобождаване на входния автоматичен превключвател; повторното активиране се извършва в ръчен режим.

Асортиментът на компанията включва широка и непрекъснато допълваща се моделна гама на RKN, покриваща целия набор от изисквания на проектантските и монтажни организации и нуждите на битовите потребители.

Можете да закупите точното еднофазнo (трифазно) реле за контрол на напрежение.

Други Блог