Дефектнотокова защита

Устройствата за защитно изключване са специални устройства, които се използват за включване / изключване на захранването при определени условия. Предпазва сградите от пожар при изтичане на електричество поради повредено окабеляване и предпазва хората от токов удар.

В дефектнотоковата защита е монтиран специален елемент - диференциален трансформатор, който анализира влизащите в него токове. И когато се установи най-малката разлика в стойностите, той прекъсва всички контакти, включени в него, и изключва товара, в който е открит течът. Това устройство използва правилото на Кирхоф по време на работа: сумата от токовете, влизащи във възела, е равна на сумата от изходящите токове. Когато работи нормално, контролната сума е нула, но щом надвиши предварително определена стойност, част от веригата е дефектна и захранването с електричество трябва да бъде спряно.
Дефектнотокова защита1 | Енекст България
Дефектнотокова защита

По отношение на безопасността прекъсвачите в много отношения превъзхождат различни автоматични устройства и предпазители, тъй като реагират на най-малкото изтичане на ток във веригата и са предназначени да предпазват хората от токов удар. Това означава, че имат много кратко време за настройка - стартират след 20-40 ms, което е почти светкавично. Въпреки това, въпреки предимството пред предпазителите, RCD е независимо устройство, което изпълнява ролята на защита срещу токов удар и понякога не може да открие и предотврати мрежови повреди. Например, ако фазата е накъсо до нула, ще се спази закона на Кирхоф и ДТЗ няма да работи, докато предпазителят ще изгори и ще спаси веригата от късо съединение.
В нашият онлайн магазин можете да намерите голямо разнообразие от дефектнотокова защита с различно предназначение.

Други Блог